człowiek z bronią

Badania na broń – Jelenia Góra

Dla tych z Państwa, którzy chcieliby uzyskać licencję na broń oferujemy badania na broń w Jeleniej Górze. Licencja taka jest niezbędna m.in. do podejścia pracy w firmie ochroniarskiej. Przyszły pracownik ochrony fizycznej i ochrony mienia musi uzyskać pozwolenia na broń, które wydaje się na podstawie przeprowadzonych w specjalistycznej placówce medycznej badań do licencji.

W naszym ośrodku w Jeleniej Górze wykonujemy badania na broń, w zakres których wchodzą zarówno badania psychologiczne, jak i lekarskie. Tak kompleksowo badania pozwalają prawidłowo określić stan zdrowia Pacjenta.

Badania na broń w Jeleniej Górze obejmują:

  • sprawdzenie ogólnego stanu zdrowia Pacjenta,
  • badania okulistyczne,
  • badanie neurologiczne,
  • inne badania zlecone przez lekarza, a potrzebne do oceny stanu zdrowia.

 

Badania do licencji w Jeleniej Górze

Badania do licencji na broń niezbędne są w sytuacji, gdy chce się otrzymać lub przedłużyć licencję ochroniarską, lub ukończyć kurs kwalifikowanego pracownika ochrony. Bez pozwolenia na broń nie można bowiem podjąć pracy w tym zawodzie. W naszej placówce medycznej w Jeleniej Górze wykonujemy również badania niezbędne przy pracy z bronią obiektową, przy pracy w ochronie mienia lub ochronie osobistej, a także przy pracy ze środkami przymusu.

Psychotesty dla pracowników ochrony mają na celu sprawdzenia poziomu intelektualnego, dojrzałości emocjonalnej i społecznej kandydata na pracownika. Podczas tych badań ocenie podlega również stanu psychiczny i reakcje w sytuacjach stresowych.

Badania na broń są przeprowadzane indywidualnie, dlatego mogą zawierać również dodatkowe elementy, w zależności od stanu zdrowia badanego.