kobieta ze smartfonem w samochodzieUsługi dla kierowców

Oferujemy kompleksowe badania lekarskie dla osób zawodowo zajmujących się prowadzeniem pojazdów. Kroki, które podejmujemy, mają ocenić sprawność psychofizyczną oraz stan zdrowia. Dzięki temu możemy wykluczyć wszelkie przeciwwskazania do pracy w zawodzie kierowcy. Badania są wykonywane przed wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej i dotyczą osób posiadających kategorię C i D.

Badania wstępne dla kierowców zawodowych są przeprowadzane zarówno przez lekarza medycyny pracy, jak i lekarza medycyny transportu.

 

Badania wstępne

 • ogólnolekarskie – ocena stanu zdrowia pacjenta,
 • okulistyczne – ocena stanu narządów wzrokowych,
 • badania widzenia zmierzchowego
 • neurologiczne – zbadanie koordynacji ruchowej kierowcy,
 • laryngologiczne – ocena stanu narządów słuchu,
 • laboratoryjne.

Badania okresowe kierowców wykonuje się cyklu pięcioletnim w przypadku osób poniżej 60 roku życia i co 30 miesięcy dla osób powyżej 60 roku życia.

 

Testy psychotechniczne

Kierowcy zawodowi zobowiązani są do zrobienia testów psychotechnicznych sprawdzających:

 • stan osobowościowy,
 • sprawność intelektualną,
 • koncentrację,
 • spostrzegawczość,
 • refleks,
 • szybkość podejmowania decyzji,
 • zdolność do prowadzenia pojazdów w nocy.

Testy psychotechniczne zleca lekarz medycyny pracy, najczęściej co 5 lat, a dla osób po 60 roku życia co 30 miesięcy.