lekarzMedycyna pracy

Medycyna pracy jest określana jako wielodyscyplinarna dziedzina zajmująca się ochroną zdrowia osób pracujących, przed wpływem różnych szkodliwych czynników środowiskowych. Obejmuje ona również zagadnienia związane z profilaktyką, diagnozowaniem i leczeniem chorób zawodowych.

Lekarze specjalizujący się w medycynie pracy zajmują się badaniami wstępnymi, okresowymi i kontrolnymi pracowników, badają uczniów, kierowców, osoby ubiegające się o książeczkę sanepidu czy pozwolenie na broń. Ich zadaniem jest ocena stanu zdrowia pacjenta. Wśród lekarzy medycyny pracy znajdują się zarówno lekarze ogólni, jak i lekarze wielu specjalizacji, między innymi okuliści, neurolodzy, kardiolodzy, diabetolodzy oraz laryngolodzy.

 

Usługi świadczone przez Jeleniogórski Ośrodek Medycyny Pracy NZOZ

Lekarze pracujący w Jeleniogórskim Ośrodku Medycyny Pracy NZOZ mają wszelkie uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych:

 • medycyny pracy – wstępnych, okresowych, kontrolnych;
 • kierowców i kandydatów na kierowców wszystkich kategorii oraz osób ubiegających się o pozwolenie na kierowanie tramwajem;
 • kandydatów na instruktorów lub egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami;
 • kierowców podlegających kontrolnym badaniom lekarskim, o których mowa w art. 122 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym (świadectwa kwalifikacji);
 • osób ubiegających się o pozwolenie na broń i posiadających broń palną.

Na większość stanowisk pracownik otrzymuje zaświadczenie do pracy już po jednej wizycie, ponieważ wykonujemy tylko niezbędne badania potrzebne do wydania orzeczenia. Ograniczenie czasu przeprowadzanych badań do zbędnego minimum zmniejsza koszty uzyskania go.
Oferujemy porady specjalistyczne oraz kompleksowe badania diagnostyczne w zakresie:

 • okulistyki,
 • laryngologii,
 • neurologii.

Wykonujemy również badania laboratoryjne w pełnym zakresie, w tym:

 • hematologiczne,
 • moczu,
 • kału,
 • biochemiczne,
 • koagulologiczne,
 • testy immunologiczne,
 • toksykologiczne,
 • inne badania – odczyn USR (WR).

Prowadzimy też szczepienia ochronne.

 


kobieta u lekarza

Usługi dla pacjenta

lekarz z dokumentami

Usługi dla pracodawcy

kobieta za kierownicą

Usługi dla kierowcy

mężczyzna z bronią

Licencje ochroniarskie / broń

lekarz

Badania psychologiczne

ręce na laptopie

Do pobrania