lekarz z kartką

Badania do pracy – Jelenia Góra

Jeleniogórski Ośrodek Medycyny Pracy NZOZ oferuje wykonywanie badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych dla pracowników i kandydatów na pracowników. Oferujemy szybkie terminy badań do pracy w Jeleniej Górze. Współpracujemy z wieloma firmami na terenie całego województwa.

W zakres oferowanych przez naszą instytucją usług dla pracodawców wchodzi również prowadzenie działań mających na celu ograniczanie szkodliwego wpływu pracy na zdrowie. Współpracujemy z właścicielami firm i zakładów pracy pomagając w rozpoznaniu i ocenie czynników niebezpiecznych, szkodliwych oraz uciążliwych występujących w środowisku pracy, oraz opracowaniu bezpiecznego sposobu wykonywania pracy (BHP).

Współpracujemy z pracodawcami również w zakresie rozpoznawania i oceny ryzyka zawodowego w środowisku pracy oraz informowania o możliwości wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych.

 

Badania wstępne w Jeleniej Górze

Badania wstępne wykonuje się pracownikom przed podjęciem pracy i dotyczą one osób, które przyjmowane są do pracy na podstawie stosunku pracy, a także pracowników młodocianych przenoszonych na stanowiska pracy oraz innych pracowników przenoszonych na stanowiska, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia i/lub warunki uciążliwe.

 

Badania okresowe – medycyna pracy w Jeleniej Górze

Lekarz medycyny pracy w Jeleniej Górze wykonuje również badania okresowe pracowników. Badania takie wykonuje się po upływie terminu ważności badań wstępnych bądź poprzednich badań okresowych. Tym badaniom również podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni na postawie stosunku pracy, a częstotliwość ich wykonywania określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i orzeczeń lekarskich.

W naszej placówce wykonujemy również badania kontrolnym pracowników, którzy wracają do pracy po nieobecności spowodowanej chorobą trwającej dłużej niż 30 dni.

 

Porady z zakresu medycyny pracy dla pracodawców

Udzielamy porad w zakresie organizacji pracy, ergonomii, fizjologii i psychologii pracy. Prowadzimy działalność konsultacyjną, diagnostyczną i orzeczniczą w zakresie patologii zawodowej oraz czynne poradnictwo w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne schorzenia związane z wykonywaną pracą.

Zajmujemy się inicjowaniem promocji zdrowia i profilaktycznych programów prozdrowotnych, wynikających z oceny stanu zdrowia pracujących. Zapoczątkowujemy działania pracodawców na rzecz ochrony zdrowia pracowników i udzielania pomocy w ich realizacji, w zakresie:

 • informowania o zasadach zmniejszania ryzyka zawodowego,
 • wdrażania zasad profilaktyki zdrowotnej u osób należących do grup szczególnego ryzyka,
 • wdrażania programów promocji zdrowia,
 • szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także prowadzenia analiz stanu zdrowia pracowników.

 

Na terenie zakładu pracy realizujemy również:

 • szczegółowy przegląd stanowisk pracy,
 • zapewnienie udziału Lekarza Medycyny Pracy w zakładowych komisjach BHP,
 • przygotowanie opinii dla potrzeb komisji wypadkowej,
 • pomoc w ustaleniu składu apteczki pierwszej pomocy,
 • umawianie grup pracowników zgłoszonych bezpośrednio przez pracodawcę,
 • niestandardową obsługę firm wynikającą ze specyficznych procedur wewnętrznych obowiązujących w danym zakładzie pracy.

 

Obszar działania Medycyny Pracy w Jeleniej Górze

Nasza placówka medyczna współpracuje z firmami z Jeleniej Góry, Kamiennej Góry, a także innych miast na terenie województwa dolnośląskiego, takich jak:

 • Karpacz,
 • Szklarska Poręba,
 • Złotoryja,
 • Gryfów.

Zachęcamy do kontaktu, w celu ustalanie szczegółów współpracy!