lekarz sprawdzający pulsUsługi dla pacjenta

W ramach podstawowej oferty zapewniamy badania medycyny pracy realizowane w najbardziej dogodny dla pracodawców i pracowników sposób. Dzięki oferowanym przez nas usługom macie Państwo dostęp do pełnego zakresu świadczeń obejmujących wszystkie badania i konsultacje lekarskie wymagane przepisami prawa dla pracownika na danym stanowisku pracy, wykonywane na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.

 

Jakie badania wykonuje Jeleniogórski Ośrodek Medycyny Pracy NZOZ?

Realizujemy następujące badania dopuszczające do wykonywania czynności zawodowych:

  • badania wstępne, które są robione przed podjęciem pracy, po zmianie stanowiska pracy, jeżeli występują nowe narażenia oraz gdy na danym stanowisku pojawi się nowe narażenie;
  • badania okresowe wykonywane u pracujących na danym stanowisku, którym skończyła się ważność poprzedniego zaświadczenia dopuszczającego do pracy;
  • badania okresowe w trybie §6.pkt 1. Rozporządzenia MZiOS z 30.05.1996r w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników […] (Dz. U. 96.69 332 z późn. zm.) - są wykonywane u pracujących na danym stanowisku, którzy posiadają ważne zaświadczenie dopuszczające do pracy, ale zgłosili pracodawcy pogorszenie stanu zdrowia, który uniemożliwia wykonanie dotychczasowej pracy;
  • badania kontrolne wykonywane u każdego pracownika, który był na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni;
  • badania sanitarno-epidemiologiczne wykonywane przed podjęciem pracy, ponownym jej podjęciem, po przebytym zakażeniu czynnikiem chorobotwórczym – prątkami gruźlicy, pałeczkami duru brzusznego, durów rzekomych, pałeczkami z rodzaju Salmonella i Schigella oraz innymi, które wywołują stany chorobowe uniemożliwiające wykonywanie prac i niosą ryzyko przeniesienia zakażenia na innych pracowników.