Jakie zaświadczenia wystawia lekarz medycyny pracy?

Lekarz medycyny pracy odgrywa ważną rolę w dbaniu o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Jednym z głównych obowiązków tego specjalisty jest przeprowadzanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych, które mają na celu ocenę zdolności pracownika do wykonywania określonej pracy. 

Badania wstępne - pierwszy krok do zatrudnienia

Badania wstępne są obowiązkowe dla każdego pracownika przed rozpoczęciem pracy. Ich celem jest sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o zatrudnienie jest zdolna do wykonywania powierzonych jej obowiązków oraz czy nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku. W wyniku tych badań lekarz medycyny pracy może wystawić jedno z trzech zaświadczeń - o braku przeciwwskazań do pracy, o braku przeciwwskazań do pracy z ograniczeniami lub o istnieniu przeciwwskazań do pracy. Zaświadczenie to powinno być dostarczone pracodawcy przed podjęciem zatrudnienia. Badania wstępne w Jeleniej Górze wykonasz w naszym Ośrodku Medycyny Pracy NZOZ.

Badania okresowe - kontrola zdrowia pracowników

Badania okresowe mają na celu monitorowanie stanu zdrowia pracowników oraz wczesne wykrywanie ewentualnych zagrożeń zdrowotnych związanych z wykonywaną pracą. Są one obowiązkowe dla wszystkich pracowników, a ich częstotliwość zależy od rodzaju wykonywanej pracy oraz grupy zawodowej. W wyniku badań okresowych lekarz medycyny pracy może wystawić zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy, o braku przeciwwskazań do pracy z ograniczeniami lub o istnieniu przeciwwskazań do pracy. Zaświadczenie to powinno być przechowywane przez pracodawcę w aktach osobowych pracownika.

Badania kontrolne - sprawdzenie zdolności do pracy po dłuższej nieobecności

Badania kontrolne są wymagane w sytuacji, gdy pracownik wraca do pracy po dłuższej nieobecności spowodowanej chorobą lub urazem. Celem tych badań jest ocena zdolności do pracy oraz ewentualne dostosowanie warunków pracy do aktualnego stanu zdrowia pracownika. Lekarz medycyny pracy może wystawić zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy, o braku przeciwwskazań do pracy z ograniczeniami lub o istnieniu przeciwwskazań do pracy. To zaświadczenie również powinno być dostarczone pracodawcy i przechowywane w aktach osobowych pracownika.