Jakie są konsekwencje braku badań medycyny pracy?

Każda osoba ubiegająca się o zatrudnienie, niezależnie od tego, na jaką posadę została przyjęta oraz w jakiej firmie, musi wykonać badania w medycynie pracy. Są one obowiązkowe, podobnie jak późniejsze badania kontrolne oraz każde inne, zlecone przez zakład pracy. Obowiązek wykonywania tych badań określony jest w art. 229 kodeksu pracy. W sytuacji, kiedy pracownik zachoruje na okres dłuższy niż 30 dni, pracownik powinien poddać się również obowiązkowym badaniom kontrolnym.

Co w przypadku, kiedy pracodawca lub pracownik nie dopełni obowiązku wykonania badań?

Brak dopełnienia obowiązku wykonania badań wstępnych lub okresowych niesie za sobą konsekwencje zarówno w przypadku pracodawcy, jak i pracownika. W sytuacji, kiedy pracodawca dopuszcza do pracy pracownika bez aktualnych badań, narusza on przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. W związku z tym pracodawca może zostać ukarany karą grzywny w wysokości od 1000 zł do nawet 30000 zł.

Warto pamiętać, że podpisując umowę, pracownik zobowiązuje się do wizyty u lekarza medycyny pracy. Jeżeli zatrudniona osoba zwleka z wykonaniem badań lub też odmawia ich wykonania, to zgodnie z art. 52 Kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać z nią umowę z jej winy bez wypowiedzenia. Brak badań jest również uzasadnieniem dla niedopuszczenia pracownika do pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia.

Dlaczego badania medycyny pracy są tak ważne dla pracowników i pracodawcy?

W większości miejsc pracy pracownik może być narażony na szkodliwe czynniki w różnym natężeniu. Dzięki badaniom możliwe jest określenie, czy zatrudniony może pracować w danym miejscu i nie spowoduje to u niego uszczerbku na zdrowiu. Warto wiedzieć, że badania u lekarza medycyny pracy należy wykonywać w godzinach pracy, a pracownik otrzymuje pełne wynagrodzenie.