Jakie badania wykonywane są wśród osób pracujących na wysokości?

Ze względu na zagrożenia wynikające z pracy na wysokości osoby zatrudnione na stanowiskach, które są z nimi związane, muszą przejść konkretne badania – zarówno wstępne, jak i okresowe. Są one niezbędne, by pracownik został dopuszczony do wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Jakie dokładnie badania mamy na myśli? Co jest sprawdzane u osób pracujących na wysokości?

Czym jest praca na wysokości?

Zgodnie z § 105. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracą na wysokości w rozumieniu rozporządzenia jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi.

Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeśli powierzchnia ta jest osłonięta z każdej strony do wysokości min. 1,5 m pełnymi ścianami bądź ścianami z oknami oszklonymi. Również praca na powierzchni wyposażonej w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości nie powinna mieścić się w kategorii „praca na wysokości”.

Jakie badania są wymagane w przypadku pracy na wysokości?

Wśród badań do pracy wykonywanych w Jeleniej Górze, które są przeznaczone dla osób pracujących na wysokości, znajdują się przede wszystkim ogólne badania lekarskie, badania neurologiczne oraz badania okulistyczne. Tacy pracownicy muszą nierzadko również przejść badania otolaryngologiczne z oceną błędnika – dotyczy to jednak wyłącznie pracowników, którzy pracują na wysokości przekraczającej 3 m. Jeżeli prace wykonywane przez pracownika zostaną uznane za prace wymagające szczególnej sprawności ruchowej, to niezbędne jest także wykonanie testów sprawności psychoruchowej.